vineri, 4 decembrie 2009

Sedinta Consiuliului National al OTDR 27-28.11.2009

Stimati colegi si colege ,

In zilele de 27-28.11.2009 a avut loc la Bucuresti sedinta Consiliului National al OTDR .Sedinta a avut urmatoarea ordine de zi :

1.Raportul de activitate al Biroului Executiv pt. perioada 27.09-27.11 2009 . Prezentare ,propuneri si aprobare .
2.Ratificare decizii BE din perioada 27.09 - 27.11.2009
3.Raport de executie bugetara pe perioada 01.01.-30.09.2009,intocmit de d-na expert contabil Cristiana Radulescu.Prezentare,propuneri si aprobare .
a.Fond de premiere presedinti CJ .
4.Proiect Buget Venituri si Cheltuieli 2010 . Prezentare , propuneri si aprobare .
5.Analiza situatiei d-nei Alina Moldovan .
6.Alegerea Presedintelui BE al OTDR .
7.Validarea comisiilor CN .
8.A.Prezentarea materialelor de fundamentare privind neconcordantele legislative dintre actele normative intrene ce reglementeaza activitatea OTDR,respectiv necesitatea modificarii si completarii Statutului OTDR,Regulamentului de organizare si functionare si Codului de deontologie profesionala si imposibilitatea adoptarii Regulamentului de infiintare a filialelor.
B. Mandatarea BE pt. a prezenta CN proiecte pt. modificarea si completarea Statutului OTDR,ROF si Cod deontologic ,pana la urmatoarea sedinta CN , in vederea punerii in concordanta a acestora cu legislatia in vigoarea si a elaborarii si aprobarii Regulamentului de infiintare a filialelor.
9.Proiectul Programului National de Educatie Profesionala Continua a tehnicienilor dentari.Prezentare si aprobarea aplicarii experimentale a acestuia pana la urmatoarea sedinta a CN .
10.Reactualizarea RUTD 2009 si inscriere in OTDR in 2010.
11.Diverse

Cu respect colegial ,
Cristi Radmanestean - reprezentant al judetului Timis in CN al OTDR

Niciun comentariu: